Wspieramy Edukację

Organizujemy Szkolenia

Zrzeszamy Specjalistów

Wspieramy przedsiębiorców

Reprezentujemy Branżę

Pozyskujemy Kontakty

Dla kogo? 

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan zrzesza firmy odzieżowe i podmioty świadczące usługi dla branży mody. Od ponad 20 lat wspiera rozwój sektora mody oraz dba o edukację specjalistów w kluczowych dziedzinach.

Więcej o nas
Misja

W czym pomagamy?

 • Organizacja spotkań branżowych o charakterze seminaryjno-wystawienniczym: „Szwalnia – tylko dla profesjonalistów” (od 2004 roku).
 • Cykliczne spotkania edukacyjne dla branży w ramach Polish Fashion Cluster.
 • Pomoc w zdobyciu dofinansowania na szkolenia pracowników „Kompetencje szyte na miarę”.
 • Wymiana kontaktów i umożliwienie współpracy np. pomoc w pozyskiwaniu zleceń dla szwalni.
 • Współpracujemy z organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą dbając o poprawę wizerunku i rozwój branży.

 • Powołanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej przy Zespole Trójstronnym ds. Przemysłu Lekkiego. W ramach grupy złożonej z nauczycieli i przedsiębiorców przygotowano nowe podstawy programowe, unowocześniono kwalifikacje zawodowe oraz nazwę zawodu (Technik przemysłu mody).
 • Współpraca przedsiębiorstwa ze szkołą w Rumii. Jako jedyna w kraju szkoła ta ma system dualny, w którym zajęcia odbywają się u producenta i prowadzone są przez pracowników firmy odzieżowej.
 • Utworzenie na Politechnice Łódzkiej najnowocześniejszej pracowni odzieżowej w Europie.
 • Pozyskanie bezpłatnego dostępu do portalu Vibinet, który umożliwia uczniom, nauczycielom i przedsiębiorcom uzyskanie fachowej wiedzy w dziedzinie przemysłu mody.
 • Umożliwienie uczniom – laureatom konkursu EuroSkills nauki w przedsiębiorstwie odzieżowym oraz wizyty na targach barażowych we Frankfurcie.

 • Jesteśmy częścią Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Reprezentujemy przedsiębiorców przed Administracją w ważnych sprawach dla branży.
 • Czuwamy nad zmianami w prawie, które mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwa Przemysłu mody.
 • Przeprowadzamy liczne ankiety i analizy, które pomagają zdiagnozować najważniejsze potrzeby branży.

CZŁONKOSTWO

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Przedsiębiorcy należący do Związku mają realny wpływ na prawo dotyczące branży mody.
 • Członkostwo daje możliwość skorzystania z doświadczeń wysokiej klasy specjalistów, okazję do dyskusji, wymiany poglądów i budowania sieci branżowych kontaktów.
 • Właściciele firm mogą wspierać edukację zawodową i mieć wpływ na przyszłe kadry zasilające ich przedsiębiorstwa.
 • Członkowie mają wpływ na budowanie strategii dla branży na najbliższe lata.
 • Członkowie mają dostęp do wiedzy i mogą brać udział w projektach, które realizuje Związek np. szkolenia dla branży: np. Moda na kompetencje 2.
Pobierz deklarację
MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ:

+48 693 592 959

KONTAKT@ZPPMLEWIATAN.PL