BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZEMYSŁU MODY

Termin konsultacji: 18.09.2023 – 25.09.2023
Forma konsultacji: online
Adres e-mail: kontakt@zppmlewiatan.pl

KONSULTACJE DOKUMENTU DOT. GENERALNEGO WYKONAWSTWA I WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

ZPPM Lewiatan zaprasza wszelkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach dokumentu dot. Generalnego Wykonawstwa i warunków udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji budynku na cele utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody. Niniejsze postępowanie będzie miało na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla realizacji tej inwestycji (szczegóły – dokument dot. Generalnego Wykonawstwa).

Konsultacji podlegają:

  1. zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego
  2. szacowane wartości Zamówienia
  3. najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem Zamówienia
  4. wszelkie niezbędne kwestie służące do opracowania pełnej dokumentacji Zamówienia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1),

 

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_SIWZ_draft_2023-08-09 (Załącznik nr 2),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_harmonogram_2023-09-12 (Załącznik nr 3),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-opis_2023-07-10 (Załącznik nr 4),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-PZT (Załącznik nr 5),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-rzut K-1 (Załącznik nr 6),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-rzut K0 (Załącznik nr 7),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-rzut K1 (Załącznik nr 8),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-rzut K2 (Załącznik nr 9),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-przekrój (Załącznik nr 10),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-elewacja frontowa (Załącznik nr 11),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-elewacja południowa (Załącznik nr 12),

– zapoznanie się z dokumentem:  BCU_PFU-elewacja wschodnia (Załącznik nr 13),

 

– wypełnienie formularza uwag (Załącznik nr 14).

Wypełnione i podpisane załączniki 1 i 14 prosimy przesłać na adres email.: kontakt@zppmlewiatan.pl do dnia 22.09.2023 r.

DOKUMENTY