Blog

Co nowego w branży mody?

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia nie zwalnia tempa i cały czas pracuje na  rzecz sektora. Naszym nadrzędnym celem jest dostosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji  pracowników  do dynamicznych zmian jakie zachodzą w sektorze.

W pierwszym kwartale 2021 roku dokonaliśmy podsumowań roku 2020 i zaplanowaliśmy  działania na rok bieżący.  Harmonogram działań Sektorowej Rady na  2021 rok trzeba było dostosować  do nowych realiów  związanych z pandemią COVID-19. Jesteśmy blisko branży, cały  czas  pozostajemy w kontakcie z  950 przedsiębiorstwami , 55 szkołami branżowymi, a lista  interesariuszy  sektora ciągle się  powiększa.

Rada Sektorowa  monitoruje sytuację w sektorze odzieżowo – tekstylno – skórzanym. Przedsiębiorstwa zgłaszają  nam trudności w funkcjonowaniu związane z sytuacją  pandemiczną. Najczęstsze problemy to:  utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia, rosnący stan zapasów i brak możliwości powrotu do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Przedsiębiorstwa sektora mody od wielu lat mają  problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Rada sektorowa zbiera te informacje i opracowuje strategię działania, aby przyszli pracownicy byli dobrze przygotowani do zawodu. Mamy realny wpływ na system edukacji poprzez udział w pracach nad programem nauczania i włączanie przedsiębiorców w rozwój szkolnictwa. Dzięki działalności Rady branżowe placówki edukacyjne odnotowały wzrost naboru oraz większy wybór ciekawych praktyk i staży w przedsiębiorstwach. Najważniejszym czynnikiem w podniesieniu kompetencji kadr branży mody jest ścisła współpraca na linii szkoła – przedsiębiorca – władze lokalne i centralne. Tylko w taki sposób możemy dostosować  bazę dydaktyczną oraz kadrę nauczycielską, aby uczniowie mieli poziom kompetencji odpowiadający wymaganiom rynkowym. Oprócz kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie szkoły branżowej ważne jest również ciągłe doskonalenie kadry. W związku z tym w latach 2018- 2020 przygotowane zostały Rekomendacje Rady na podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie nowych umiejętności kadr: Przepis na Modę I oraz Przepis na Modę II. Przedsiębiorcy mogą uzyskać  w powyższych projektach aż 80% dofinansowania na dokształcanie kadr. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie operatora: https://hrp.com.pl/projekty/.  Do  końca kwietnia  w  projekcie Przepis na Modę I przedsiębiorstwa sektorowe wykorzystały pulę dofinansowania w wysokości  3 454 500,00 co stanowi 60,2%  przydzielonych środków, ze szkoleń skorzystało 458 pracowników sektora. Projekt Przepis na Modę II, rusza z końcem czerwca, do wykorzystania pula dofinansowania w wysokości 1 700 000,00

W dniu 25 marca 2021r. nasza Rada odbyła swoją  coroczną konferencję.

Omówiono  sytuację  producentów odzieży, tekstyliów, obuwia i skóry  oraz  jednostek edukacyjnych w dobie pandemii i działania podjęte przez Radę w celu łagodzenia skudów pandemii i ochrony   miejsc pracy w sektorze, przedstawiono programy szkoleń współfinansowane przez  UE dla kadr sektorowych, w dyskusji przedsiębiorcy  z jednostkami edukacyjnymi wymieniały  doświadczenia w zakresie współpracy, tworzenia klas autorskich i nawiązywania porozumień a przede wszystkim w zakresie organizacji praktyk szkolnych w przedsiębiorstwach w dobie pandemii. Pan Jerzy Osika przedstawił autorski wykład – Jak odnieść sukces w sprzedaży wielokanałowej np. pop-up store,  e-commerce, sklepy tradycyjne  w    zmieniającej się rzeczywistości jako odpowiedź na  jakże aktualne w dobie pandemii pytanie – jak i gdzie sprzedawać wyroby sektorowe wobec porwanych i ograniczonych kanałów dystrybucji w dobie pandemii. W ramach spraw organizacyjnych przyjęto nowych członków do Rady i przedstawiono aktualizację Regulaminu Rady do akceptacji Rady, oraz przyjęto harmonogram  działań rady na rok 2021 a nim m.in.: debata sektorowa WOKÓŁ PROMOCJI SEKTORA, uaktualnienie rekomendacji o zmiany bieżące w obszarze sektora, organizacja  Dni Kariery , wystawiennictwo na imprezach branżowych, publikacja artykułów sponsorowanych, produkcja filmów, wydanie informatorium Rady, stała współpraca z interesariuszami sektora w sprawach bieżących.